Portooppdatering 1. januar 2020

Portoendring - fra 1. januar 2020

Elektronisk oppdatering for brukere som har våre nye maskiner i IX-3, 5 og 7 serien samt IS-280/350/420/440/480 skjer elektronisk 1. juli 2019 . Tjenesten er inkludert i serviceavtalene Advanced+ , portosikring eller avtale om porto- og software oppdatering. De nye porto takstene lastes ned via din nettverkslinje (LAN) i løpet av desember.
 

Generell oppkobling
Av og til i forbindelse med portooppdateringen kan meldingen bas 21-019 forekomme i displayet. Meldingen vises i så fall når maskinen skal brukes til å frankere etter å ha tatt en generell oppkobling. Maskiner som eventuelt får denne meldingen bør skru av strømmen til maskinen og så starte den igjen. Det er viktig at maskinen er koblet til ditt nettverk hele tiden, hvis ikke får du følgende melding i displayet: VENNLIGST UTFØR EN GENERELL OPPKOBLING.

 

Generell oppkobling utføres på følgende måte: 
Trykk deg inn på ONLINE SERVICE MENY.

På IS series, IX-5 og IX-7 maskiner, trykk MENU knappen. Velg 9 - Online service, så 3 - Generell oppkobling.

På IX-3 maskiner, trykk MENU (knapp med 3 linjer). Velg 4 - Avanserte innstillinger, så 1 - Online service, deretter 2 - Generell oppkobling.

Nedlastingen kan ta noen minutter avhengig av din nettverksforbindelse. Ønsker du flere opplysninger om nye takster finner du de på www.bring.no.

For ytterligere informasjon ta kontakt med din nærmeste lokale forhandler.
NB! Etter at portotakstene er lastet ned, vennligst trekk ut stikkontakten og re-start maskinen.

Overføringen av nye portotakster kan ta noen minutter avhengig av din nettverksforbindelse. Når nedlastningen er gjort vil frankeringsmaskinen automatisk skifte til nye takster ved midnatt. 

 

Brukerveiledning for endring av portotakster

POSTEN NORGE AS HAR FØLGENDE PRISSTRUKTUR for utregning av korrekt pris. Porto er ikke basert bare på vekt. Regelen er at brev frankert med frimerker eller maskin betales etter vekt, format og tykkelse.

Pristabell 1 (0-2cm tykk, format 35,3 x 25cm)

Pristabell 2 (2-7cm tykk, format 35,3 x 25cm)

Pristabell 3 (mer enn 7cm tykk) L + B + T = 90cm, lengde = maks 60 cm

Ved bruk av frankeringsmaskin får du fra Posten Norge AS overført til din frankeringskonto 20 % bonus av innbetalt beløp hver gang du innbetaler penger.

Korrekt porto Det er avsender sitt ansvar å frankere brev med korrekt porto. Hvis du sender post med for lite porto, sørger Posten Norge AS for at sendingen allikevel kommer fram. De legger ut for manglende porto, men sender en regning til deg som avsender. Hvis avsender ikke er oppgitt, sendes regningen til mottaker. Ekspedisjonskostnader for denne servicen kr 57,00. Tillegg på kr. 8,00 per sending hvis mer enn en sending. jfr. Postens generelle leveringsbetingelser.