Ny standard for innkommende posthåndtering

Track Inside er basert på bruk av strekkodeteknologi som gjør det mulig å spore forsendelsesobjektet innenfor en organisasjon fra ankomst til det er "kvittert for" av endelig mottaker. Du får full kontroll på dine pakker, gods eller post når du kan se status til forsendelsen i de ulike fasene i mottaket, forsendelsen, transporten eller ved levering.

Track Inside gir deg mulighet til å registrere innkommende gjenstander for sporing og dermed redusere risikoen for tap eller manglende levering. Enten det skjer innenfor en eller flere lokasjoner, ved mottak, transport, transitt eller ved levering. Du kan følge leveringsbekreftelsene, samt måle ytelsen og kvaliteten på postgangen eller faktureringstjenesten gjennom egne rapporter.

Sporbarhet

  • Ved Track Inside kan flyten av gjenstander som post, pakker, leveringsbevis spores og kontrolleres når de kommer inn til din bedrift. Selv uten strekkode kan objekter spores ved å bruke identifisering og merkefunksjonen.

Mobilterminal

  • Den mobile terminalen som følger med Track Inside løsningen er en robust elektronisk håndholdt enhet utformet for intensiv og profesjonell bruk. Track Inside mobil er en 3,5 tommers berøringsskjerm med god lesbarhet.

Spesifikasjoner

Strekkode

Bruk transportørens strekkode eller lag egne sporingsetiketter. Alle objekter med en strekkode er meget enkelt å identifisere med den skybaserte løsningen.

Adressebok

Ved hjelp av en adressebok (offentlig eller privat) kan fullstendig kontaktinformasjon til mottakerne lagres. Ved ankomst av pakke får mottaker et e-post varsel.

Skanning

Strekkoder kan skannes når som helst: i resepsjonen, avreise for transport eller forsendelse, og ved levering av objektet. Det er sanntidsoppdatering mellom enhetene.

Leveringsbevis

Det er mulig for mottakerne å signere på skjermen på den håndholdte enheten. Løsningen har også historikk med dato og foto i tillegg.

Sporbarhetsbase

På bakgrunn av kriterier, henvises det til sporingshistorien til objektet. Track Inside har mulighet for egne rapporter.