e-Flow - Elektronisk kommunikasjon gjort enkelt -

Med vår e-Flow løsning kan man sende elektronisk og fysisk post fra sin PC like enkelt som man sender en SMS fra telefonen.  e-Flow krever ingen investering og vil gi dere store besparelser og mulighet for nesten gratis reklame om man velger løsninger med reklamemulighet. Det er ingen behov for installasjon eller endringer i deres eksisterende systemer, og løsningen kan benyttes av flere i samme.

Les mer om våre e-Flow løsninger

e-Flow den perfekte multikanal løsningen

Hva er e-Flow fra Neopost

e-Flow er en skytjeneste levert av...

Les mer
e-Flow sortering av PDF.  Digital sortering av dokumenter
e-Flow grunnpakke

e-Flow grunnpakke m/sortering

Med e-Flow grunnpakke kan du effektivisere tiden du bruker på å sende ut f.eks. fakturaer. Løsningen sorterer dokumenter basert på...

Les mer
Print pakk og send dokumenter med e-Flow rett fra printknappen.  Fra PDF til EHF i en operasjon
e-Flow Print, Pakk & Send

Send ditt dokument uansett medie, direkte fra print knappen

Har man valgt en e-Flow løsning fra Neopost kan man også utvide løsningen til å inkludere en ekstern printtjeneste. Neopost tilbyr for sine e-Flow kunder en...

Les mer
Elektronisk faktura med e-Flow rett fra printknappen.  Fra PDF til EHF i en operasjon
e-Flow elektronisk fakturering

Send dine fakturaer digitalt

Alle statlige og offentlige foretak stiller nå krav om at faktura skal sendes elektronisk i EHF formatet (Elektronisk handelsformat). Også større private...

Les mer