October 11th, 2013

Neopost Norge AS kjøper alle aksjene i Afterprint AS

Neopost styrker sin posisjon innen markedet for grafiske etterbehandlingsløsninger i Norge etter oppkjøpet av AfterPrint AS

Kjøpet er i tråd med vår strategi om vekst, og deres virksomhet passer godt inn i vår organisasjon. AfterPrint AS er et moderne og velrennomert selskap innen digital etterbehandling som etter oppkjøpet nå ytterligere vil bedre tilbud i dette markedet.

 

Afterprint AS vil fortsatt være lokalisert i Tvetenveien, og alle kontaktopplysninger forblir uforandret. Harald Bergsaker er tilsatt som daglig leder av AfterPrint - Neopost Norge AS. Han rapporterer til administrerende direktør Neopost Norge AS, Erik Thorhallsson.

 

Afterprint AS som datterselskap til Neopost Norge AS vil gi deg som kunde fordeler i form av bredere produktutvalg, økt fleksibilitet og styrke på servicekrevende produkter.

 

Med sin kunnskap og engasjement innen digitale etterbehandlingsløsninger vil vi styrke vår posisjon i markedet, sier administrerende direktør Neopost Norge Erik Thorhallsson.

 

For ytterligere opplysninger

Afterprint AS

Harald Bergsaker, Daglig leder Afterprint AS
e-post: hb@afterprint.no mobil: 46 91 11 74

Erik Thorhallsson, Administrerende direktør Neopost Norge AS
e-post: e.thorhallsson@neopost.no mobil: 90 23 87 84

Se også: AGI