March 27th, 2018

Slik bruker du mindre tid på å få posten ut døren

Slik bruker du mindre tid på å få posten ut døren

De fleste bedrifter sender ut et stort omfang av kontorpost – det kan være fakturaer, tilbud, salgsbrosjyrer, markedsføringsmaterialer og mer til. Disse dokumentene skal være enkle å opprette, distribuere, lese og forstå samtidig som de gir et profesjonelt inntrykk av virksomheten. Det høres enkelt ut, men utgående post viser seg å være en utfordring for mange.

Mange organisasjoner strever med ineffektive prosesser i postbehandlingen, noe som fører til forsinkelser, feil og høyere portokostnader. Utfordringene skyldes ofte at man stoler på de manuelle prosesser, der bedrifter fortsetter å benytte ineffektive arbeidsmåter som ikke kan skaleres for å håndtere ekspanderende utsendelser.


Teoretisk sett forenkler digitale prosesser prosedyrer for utgående postforsendelser, noe som gir store reduksjoner i ressursene som trengs, samtidig som nøyaktighet og konsekvens sikres. Det å gjøre teorien om til praksis kan imidlertid være mer krevende, særlig når bedrifter ikke vet hvor de skal begynne og hva de bør prioritere.


For å gjøre ting enklere har vi utarbeidet en veiledning som tar opp de mest vanlige utfordringene bedrifter står overfor i behandlingen av utgående post. Her beskriver vi den rollen digitale verktøy spiller i utforming av en moderne strømlinjeformet prosess som kan håndtere økende krav til posthåndtering etter hvert som de oppstår.

Veiledningen dekker:

  • Problemet med postromløsninger
  • Slik sparer postautomatisering tid og forbedrer nøyaktighet
    • Konvoluttering
    • Løsninger for administrering av utsendelser