Sorry! We have moved! The new URL is: https://www.neopost.no/om-oss/kontakt-oss

Før vi kan gjøre endringer på dine data må vi vite at det er deg. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon for personen endringen gjelder.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp pdf.