March 18th, 2016

Neopost lanserer e-Flow Direct en ny løsning for distribusjon av dokumenter

e-Flow Direct er den perfekte løsningen for å effektivisere interne prosesser og øke lønnsomheten. Send ditt dokument uansett medie, direkte fra print knappen.

e-Flow Direct konverterer en faktura i PDF format til EHF fakturaer som er den lovpålagte formen for betaling til stat og kommune. EHF er i dette tilfellet filformatet som er godkjente for direkte behandling av fakturaer, altså ikke e-post faktura.

e-Flow Direct systemet søker automatisk opp kundens EHF id på dokumentet (org.nr) og sjekker om kunden har tilrettelagt for å motta EHF faktura. Dokumentet konverteres. (Krever EHF abonnement). Dersom faktura inneholder e-post adressen til mottaker sender systemet også til denne om det er ønskelig.

e-Flow Direct løsningen er automatisk og krever ingen egeninnsats etter at dokumentet er sendt. Er dokumentet ment for utskrift kan dette utføres etter avtale.