Lamex A3254 passer til kontoret

Rask, effektiv og driftsikker. Solide varmevalser sikrer perfekt resultat med lommer fra 75 micron til 250 micron. Høyeste nivå varmeteknologi med varmeelementer inne i varmevalsene sikrer konstant temperatur og perfekt resultat også ved større volum. Digital innstilling av temperatur og hastighet gir perfekt laminering ved maks hastighet, 70 cm/min - 3 A4. Kun 2 min oppvarmingstid.

Lær mer om GMP My Joy 12