Fastsync 470 A2 for profesjonell bruk

Markedets raskeste, 9 A4 pr. min. Effektiv og driftsikker. Solide varmevalser sikrer perfekt resultat med lommer fra 75 micron til 250 micron. Høyeste nivå varmeteknologi med varmeelementer inne i varmevalsene sikrer konstant temperatur og perfekt resultat også ved større volum. Digital innstilling av temperatur og hastighet gir perfekt laminering ved maks hastighet. Kun 3 min oppvarmingstid.

Lær mer om Fastsync 470