Send dine fakturaer digitalt

Alle statlige og offentlige foretak stiller nå krav om at faktura skal sendes elektronisk i EHF formatet (Elektronisk handelsformat).  Også større private selskaper begynner å stille krav om EHF (Elektronisk handelsformat), men det er kun til stat og kommune det foreløpig er lovpålagt

For mange små og mellomstore bedrifter utgjør det å konvertere til en integrert EHF (Elektronisk handelsformat) løsning i eksisterende systemer en betydelig kostnad.  Mange velger derfor en manuell løsning via en WEB portal eller dyre løsninger hos firmaer som skanner inn dokumentet og konverterer for de.

Med Neopost sin e-Flow løsning kan du sende EHF (Elektronisk handelsformat) fakturaer uten noen endringer eller investeringer i eksisterende systemer.  E-Flow vil ta imot en vanlig PDF fra dere, sjekke om det er en gyldig EHF mottaker.  Er det en gyldig mottaker, konverteres dokumentet inkl varelinjene til et gyldig EHF ((Elektronisk handelsformat)) dokument og sendes til mottakeren.

Deres bedrift trenger ikke kunnskap om EHF ((Elektronisk handelsformat) eller andre formater.  Dere benytter dere av filoverføringen som ligger i vår e-Flow tjeneste og sender oss PDF filen.  E-Flow vil sende dokumentene i i prioritert kanal basert på: 

  • Gyldig EHF (Elektronisk handelsformat) mottaker.  Hvis det finnes er det pri 1 for e-Flow
  • Gyldig epost adresse er pri 2 for e-Flow

Dersom elektronisk kanal ikke er tilgjengelig vil e-Flow lage en sortert fil for utskrift.  Den kan returneres dere for print og pakk, eller dere kan benytte dere av vårt dokumentsenter.  (Se e-Flow Print. Pakk og Send)

Vår løsning er abonnements basert med et månedlig beløp som avhenger av e-Flow løsningen dere velger og et transaksjonsgebyr pr EHF (Elektronisk handelsformat) på 1,95 pr faktura.  Vi minner også om at vi sender e-post fakturaer uten transaksjonsgebyr. 

Elektronisk fakturering vil derfor spare deres bedrift for mange kostnader.  Med elektronisk fakturering via vår e-Flow løsning sparer dere porto, utskriftskostnader og jobben med pakkingen.  I tillegg kan dere legge på en merverdi gjennom reklame, informasjon eller vedlegg om dere ønsker det (Trans promo). E-Flow er et komplett system for å distribuere dokumenter i flere kanaler (Multi kanal løsning)

EHF (elektronisk handels format) kan også bli kalt PEPPOL som er den internasjonale betegnelsen.  Med EHF(Elektronisk handelsformat) kan dere sende fakturaer over landegrenser uten å tenke på andre filformater.

 

 

e-Flow elektronisk fakturering

Frigjør tid hos dine ansatte

Øk fleksibilteten i bedriften

Spar kostnader

Fokuser på kjernevirksomheten

Print pakk og send dokumenter med e-Flow rett fra printknappen.  Fra PDF til EHF i en operasjon

Med print, pakk og send tjenesten vil e-Flow gj...

e-Flow sortering av PDF.  Digital sortering av dokumenter

Du skriver ut ditt dokument i PDF og sender det...

Les mer om våre e-Flow løsninger

e-Flow den perfekte multikanal løsningen

Hva er e-Flow fra Neopost

e-Flow er en skytjeneste levert av...

Les mer
e-Flow sortering av PDF.  Digital sortering av dokumenter
e-Flow grunnpakke

e-Flow grunnpakke m/sortering

Med e-Flow grunnpakke kan du effektivisere tiden du bruker på å sende ut f.eks. fakturaer. Løsningen sorterer dokumenter basert på...

Les mer
Print pakk og send dokumenter med e-Flow rett fra printknappen.  Fra PDF til EHF i en operasjon
e-Flow Print, Pakk & Send

Send ditt dokument uansett medie, direkte fra print knappen

Har man valgt en e-Flow løsning fra Neopost kan man også utvide løsningen til å inkludere en ekstern printtjeneste. Neopost tilbyr for sine e-Flow kunder en...

Les mer
Elektronisk faktura med e-Flow rett fra printknappen.  Fra PDF til EHF i en operasjon
e-Flow elektronisk fakturering

Send dine fakturaer digitalt

Alle statlige og offentlige foretak stiller nå krav om at faktura skal sendes elektronisk i EHF formatet (Elektronisk handelsformat). Også større private...

Les mer