e-Flow grunnpakke m/sortering

Med e-Flow grunnpakke kan du effektivisere tiden du bruker på å sende ut f.eks. fakturaer.  Løsningen sorterer dokumenter basert på kriterier du ønsker.  Du kan f.eks. samle alle dokumenter til en kunde,  sortere printjobben i antall ark pr sending eller portoklasser, sette koder på dokumentet dersom du har en konvolutteringsmaskin med leser.  Legge ved vedlegg pr mottaker osv. Mulighetene er mange og vår løsning er svært fleksibel.  Trenger du å strukturere utskriftene vil vår løsning kunne hjelpe deg.  Med e-Flow grunnpakken på plass kan man utvide løsningen med elektronisk fakturering, transpromo, EHF, SMS og ikke minst "Prin, pakk og send"

e-Flow sortering er den perfekte løsningen for optimalisering av utgående post