Den beste måten å samhandle med kunder

01/17/2018

En bedrift kan ha tusenvis av kunder og selv om de er lett å karakterisere rent demografisk, for eksempel etter kjønn, alder eller geografisk tilhørighet, betyr ikke dette at behovene deres er de samme. Den enkelte forbruker ønsker å kjenne seg spesiell, de liker ikke å føle seg som et nummer på en liste.

Bedrifter prioriterer sine egne kommunikasjonsbehov

Kommunikasjon er et område der det er utrolig enkelt å drive kundene vekk. Alt for ofte prioriterer bedriftene sine egne behov, og velger den kanalen som er enklest å administrere og den billigste. Fysisk post er erstattet av utsendelse av masse-e-poster fordi man bare trenger å trykke én gang på Send-knappen og det ikke påløper noen frankeringskostnader.

Problemet er at denne tilnærmingen ikke passer for alle kunder som i økende grad kommuniserer via flere kanaler. Fra fysisk post til e-post og sosiale medier er det slik at den enkelte ikke ønsker å være begrenset til én kanal. De ønsker å bruke den som er mest lettvint i øyeblikket og som egner seg best for budskapet som formidles. Når bedrifter tvinger kunder til å kommunisere på én måte, kan de bli irritert og handle andre steder – de må få valgmuligheter.

Personlig tilpasning handler om å bry seg

Du kan bruke personlig tilpasning for å vise kundene dine at du tar hensyn til deres individuelle ønsker og at du bryr deg om dem. Manuell gjennomføring av dette innebærer imidlertid ofte redigering av individuelle dokumenter og deretter å koordinere dem slik at de går gjennom bestemte kanaler – dette er tidkrevende og man kan lett gjøre feil.

Bedrifter kan strømlinjeforme kommunikasjonen som sendes ut, ved hjelp av programvare for kommunikasjonsutsendelse i flere kanaler,

slik at de kan oppfylle dette behovet. Slike verktøy lærer preferansene til hver kunde og kan automatisk foreta personlig tilpasning og distribusjon av hvert element i korrespondansen via den mest effektive kanalen.

Behovet for menneskelig inngripen reduseres i betydelig grad, noe som sparer tid og penger og bedriften kan være sikker på at riktigbudskap når riktig kunde via riktig kanal – slik at begge parter vinner.

Fire måter for organisasjoner å dra fordel av administrative verktøy for kommunikasjonsutsendelse i flere kanaler

Fire måter for organisasjoner å dra fordel av administrative verktøy for kommunikasjonsutsendelse i flere kanaler

  • Personlig tilpasset, fagmessig utført kommunikasjon som sendes via den riktige kanalen – bidrar til å engasjere kundene og bygge opp lojalitet og forretningsforhold
  • Fullstendig integritet i kommunikasjonen – den riktige korrespondansen når alltid den riktige mottakeren
  • Ingen flere tidkrevende monotone oppgaver – utskrift, bretting og innlegg kan utføres med noen få klikk
  • Rimeligere frankering gjennom masseutsendelser – artikler som må sendes ut fysisk, samles i bunter for å holde kostnadene nede.