Porto 2019

Portoendring - fra 1. juli 2019

Elektronisk oppdatering for brukere som har våre nye maskiner i IX-3, 5 og 7 serien samt IS-280/350/420/440/480 skjer elektronisk 1. juli 2019 . Tjenesten er inkludert i serviceavtalene Advanced+ , portosikring eller avtale om porto- og software oppdatering. De nye porto takstene lastes ned via din nettverkslinje (LAN) i løpet av desember.

 

Generell oppkobling

Av og til i forbindelse med portooppdateringen kan meldingen bas 21-019 forekomme i displayet. Meldingen vises i så fall når maskinen skal brukes til å frankere etter å ha tatt en generell oppkobling. Maskiner som eventuelt får denne meldingen ta strømmen, og så starte igjen.

Det er viktig at maskinen er koblet til ditt nettverk hele tiden, hvis ikke får du følgende melding i displayet VENNLIGST UTFØR EN GENERELL OPPKOBLING. Dette gjøres ved å gå inn i MENY, tast 9 deretter 3. Overføringen av nye portotakster kan ta noen minutter avhengig av din nettverksforbindelse. Når nedlastningen er gjort vil frankeringsmaskinen automatisk skifte til nye takster ved midnatt. Vennligst slå av maskinen og re-start maskinen etter at de nye portotakstene er lastet ned.

 

Brukerveiledning for endring av portotakster

 

POSTEN NORGE AS HAR FØLGENDE PRISSTRUKTUR for utregning av korrekt pris. Porto er ikke basert bare på vekt. Regelen er at brev frankert med frimerker eller maskin betales etter vekt, format og tykkelse.

Pristabell 1 (0-2cm tykk, format 35,3 x 25cm)

Pristabell 2 (2-7cm tykk, format 35,3 x 25cm)

Pristabell 3 (mer enn 7cm tykk) L + B + T = 90cm, lengde = maks 60 cm

Ved bruk av frankeringsmaskin får du fra Posten Norge AS overført til din frankeringskonto 20 % bonus av innbetalt beløp hver gang du innbetaler penger.

Korrekt porto Det er avsender sitt ansvar å frankere brev med korrekt porto. Hvis du sender post med for lite porto, sørger Posten Norge AS for at sendingen allikevel kommer fram. De legger ut for manglende porto, men sender en regning til deg som avsender. Hvis avsender ikke er oppgitt, sendes regningen til mottaker. Ekspedisjonskostnader for denne servicen kr 57,00. Tillegg på kr. 8,00 per sending hvis mer enn en sending. jfr. Postens generelle leveringsbetingelser.