Ved digitalisering av prosesser, hvilke bør små bedrifter prioritere?

Ved digitalisering av prosesser, hvilke bør små bedrifter prioritere?

10/29/2018

Digital transformasjon er et populært emne. Hver dag kommer det historier som undersøker hvordan bedrifter drar bedre nytte av teknologi for å effektivisere prosesser, redusere kostnader og forbedre opplevelsen. Men for mindre bedrifter kan digitaliseringsprosessen være overveldende.

Det som fungerer ved oppstarten, kan ikke understøtte fortsatt vekst

Når virksomheter prøver å etablere seg, er det ikke prosesseffektiviteten som prioriteres, men økte inntekter.Administrasjon er en byrde som uansett må gjøres på en eller annen måte, noe som ofte betyr manuelt arbeid.
Fakturaer, for eksempel, opprettes ofte manuelt fra bunnen av. Dette er utrolig tidkrevende og anstrengende, og dermed blir fakturering ofte utsatt – til tross for at det er avgjørende for veksten. I løpet av de første årene, når salgstallene vanligvis er lave, kan virksomheten slippe unna med det og holde det gående på et vis. Problemet er at dette ikke er skalerbart og vil snart begynne hindre veksten.
Hvis det tar en evighet å utarbeide og sende fakturaer, forlenges bare betalingstiden og, enda verre, problemer med for sen betaling vil florere.Når små bedrifter ikke mottar betaling regelmessig, påvirker det kontantstrømmen. Mangel på kontanter fører til tapte muligheter, avhengighet til andre finansieringskilder eller i verste fall at virksomheten bukker under.

Det å gå over til digitale løsninger sparer tid, penger, innsats og øker veksten

Digital transformasjon trenger ikke å bety en digital overhaling i full skala, men kan i stedet bestå av forbedringer av noen få prosesser. For små bedrifter som ønsker å bli digitale, er prosesser som støtter kommunikasjonen et lurt sted å starte.
Når virksomheter tar i bruk verktøy som gjør det enkelt å opprette og distribuere dokumenter, har det innvirkning på hele organisasjonen. Medarbeiderne overlesses ikke av slitsom administrasjon, men kan investere tid i å betjene kunder og utvikle virksomheten. Og når korrespondanse opprettes gjennom bruk av maler, sikrer det at alle elementer som sendes, er standardiserte, noe som formidler profesjonalitet og muliggjør personalisering – en faktor som er påvist å øke engasjementet.
Det finnes en rekke kommunikasjonsverktøy for små bedrifter, noe som vil si at å finne det som passer perfekt i henhold til individuelle krav og budsjetter ikke lenger er like utfordrende. Alt fra nettskybaserte verktøy som gjør at organisasjoner kan sette ut oppretting og distribusjon av kommunikasjon, til plattformer som sentraliserer alle kanaler for å sikre sømløs kundekommunikasjon, kan tas i bruk – og alle små bedrifter som gjør det, vil ha store fordeler.