Små endringer som skaper stor vekst

Små endringer som skaper stor vekst

07/30/2018

Det er utfordrende å starte en bedrift, og mange må gi tapt i løpet av de første tre årene. I USA mislykkes 25% av alle små bedrifter i løpet av det første året, 36% innen år to og 44% innen år tre.

Administrasjon av kundeforhold

Etter hvert som bedrifter vokser, skjer det samme med antallet kunder de betjener. Det blir rett og slett for komplisert å administrere all kontakt manuelt. Dette fører til tapte salg, misfornøyde kunder og utdatert informasjon. Verktøy for administrasjon av kundeforhold (Customer Relationship Management – CRM) gjør det enkelt å holde styr på det stadig økende antallet kundeforhold. De vil kunne finne frem til den mest effektive tiden for å kommunisere med kontakter, i tillegg til å beregne ressursene som kreves for å oppfylle en ordre, for å sikre at den faktisk kan fullføres. Dessuten kan opplysningene oppdateres enkelt via ett eneste instrumentbord – dette er en viktig funksjon som gjør det lettere å overholde  EUs personvernforordning (GDPR).

Flerkanalskommunikasjon

Forbrukere bruker en rekke kanaler for å kommunisere, og de forventer det samme fra bedriftene som de handler med. I stedet for å legge for mye vekt på én enkelt metode, bør bedrifter kunne bruke en rekke kanaler, slik at de alltid kan følge kundens preferanser. Preferansen kan variere, avhengig av kontaktpunktet og meldingen som formidles, men dialogen må være sømløs. Dette fremmer kundetilfredshet, engasjement, varige forhold og direkte anbefalinger – og alle disse er avgjørende for at bedriften skal kunne vokse.

Unngå betalingsforsinkelser ved å satse digitalt

Bedrifter av alle størrelser kan få problemer hvis de ikke får inn nok penger, men dette er særlig et problem for mindre bedrifter som ofte ikke har nok ressurser til å dekke slike mangler. Sen betaling er et svært utbredt problem, og gjør saken enda mer komplisert. Mangel på penger betyr at bedriften går glipp av vekstmuligheter. Når bedrifter benytter manuelle prosesser for å opprette og sende fakturaer, kan det forsinke hele prosessen og gjøre det vanskelig å holde styr på hvor fakturaene blir sendt, og hvem man skal mase på hvis de ikke blir betalt i tide. Ved å bruke automatiserte digitale verktøy for å administrere prosessen, blir faktureringen helt presis, samtidig som den blir mindre ressurskrevende. Digital sporing gjør det også lettere å purre på utsendte fakturaer, og gir bedriftene en bedre oversikt over hvem som skylder hva.