Oppnå mer med markedsføringen

Oppnå mer med markedsføringen

05/24/2018

Dagens kunder har mange valgmuligheter og mottar via e-postkassen eller andre kanaler en stadig strøm av mer eller mindre gode tilbud fra virksomheter som forsøker å komme i kontakt med dem. Hvis ditt tilbud skal bli hørt, og få en akseptabel avkastning, må markedsføringen gjøre et sterkt inntrykk. En måte å oppnå dette på er ved å sørge for at budskapet når de rette kundene på rett måte – dvs. at markedsføringen er målrettet og personlig tilpasset.

Prosessen med å utvikle og sende markedsføringskommunikasjon må være så enkel og effektiv som mulig. Samtidig ønsker virksomhetene også at kundene skal motta et unikt budskap som er det rette akkurat for dem – de vil at innholdet i budskapet skal være både skreddersydd og målrettet. Problemet er at det er for tidkrevende å gjøre dette manuelt, og det blir lett feil.

Enkelt og raskt kombinert med personlig tilpasning

Virksomheter som digitaliserer sin tilnærming til kommunikasjonsbehandling, kan få tilpasse og forbedre markedsføringskommunikasjonen samtidig som de automatiserer mange av de tidkrevende oppgavene i forbindelse med å utarbeide og distribuere informasjonen. Målet er å lykkes på to områder. Først og fremst handler det om å kunne samle informasjon fra ulike kilder, slik at kommunikasjonen settes sammen på en mer effektiv måte, og dernest å oppfylle kundenes forventninger ved å distribuere meldinger gjennom en rekke ulike kanaler, inkludert e-post og fysisk post. Dette bidrar ikke bare til å minimere behovet for tidkrevende og manuell tilpasning av informasjon som lett blir feil, men støtter også opp under en kundefokusert strategi for kommunikasjon i flere kanaler, hvor kundene kan velge hvordan de ønsker å bli kontaktet.

Behandling av kommunikasjon i flere kanaler

Programvare for behandling av kommunikasjon i flere kanaler kan bidra til å redusere stresset ved å utarbeide effektiv kommunikasjon og sikre at alle meldinger blir sendt gjennom kundenes foretrukne kanaler. Dette bidrar til å:

  • frigjøre tid til å fokusere på andre aktiviteter – introduksjon av automatisering i kommunikasjonsproduksjonen gjør at man kan bruke mer tid til å betjene kunder og utvikle virksomheten
  • optimere all markedsføringskommunikasjon – uansett om det bare er å legge til kundens navn eller å inkludere en personlig tilpasset melding, bidrar personlig tilpasning til å maksimere effekten av hvert enkelt budskap, og dette kan igjen føre til økt kundetilfredshet og salgsutvikling
  • utvikle kundeforhold – informasjonen som sendes til kundene, må være relevant og passende for dem. Hvis den ikke er det, er det ikke bare bortkastet, men det kan også gi feil inntrykk og ha negativt innvirkning på forretningsforholdet. Ved å målrette og personifisere kommunikasjonen kan man få kundene til å føle seg forstått og verdsatt, og dette er viktig for at de skal engasjere seg og for å pleie kundeforholdet.