Kvinne med munnbind på t-bane med infoskjerm med oppfordring om å redusere bruk av kollektivtransport

Digitale infoskjermer - en av de mest effektive og raskeste metodene for å sende viktige meldinger som kanskje må endres hurtig

08/21/2020

Vi har et nytt ord å forholde oss til i hverdagen - koronainformasjon

For å tilrettelegge for det økte behovet for digital informasjon, er #digitalsignage eller informasjonsskjermer en av de mest effektive og raskeste metodene for å sende viktige meldinger som kanskje må endres raskt.
 

Mange bedrifter har både et økt behov for digital skilting men også en (påtvunget) mulighet til å tilpasse og personalisere måten de kommuniserer til publikum, ansatte eller kundene sine - etter og under koronatiden.

Offentlige instanser, kommuner, transportører, restauranter, helse, hotell, næring - alle har et behov for å informere om tilbudet de har, smittervernsrelger eller kanskje bare spre optimisme i en litt tøffere tid enn vanlig. 

Mange har vært kreative for å få ut informasjon da Norge var stengt ned og mange har overlevd i sin bransje fordi de har vært gode på å kommunisere og informere ansatte, kunder og gjester for å opprettholde så normal drift som mulig. 

Vi må jobbe smart for å få hjulene skikkelig i gang igjen, for å beholde hverdagen med den nye normalen på en trygg måte og unngå nye mars 2020-tilstander.

 

Få ditt relevante budskap frem til dine mottakere

Hva er det ditt publikum trenger å få informasjon om fra deg? Hva er deres fokus?
Her er fem tips til hva du bør tenke på i din koronainformasjon.

 

  1. Fortell at du finnes og hvordan du håndterer koronatiden

  2. Hva er spesielt med dine leveranser i denne tiden?

  3. Hva må ditt publikum forholde seg til i denne perioden

  4. Fortell at dere ser fremover - Gi trygghet og positiv optimisme

  5. Kommunisere enkle budskap og endre ofte om du trenger det

 

Tilpasset kommunikasjon, døgnet rundt

Digitale informasjonsskjermer etablerer god kontakt med publikum ved å vise innholdet raskt, enkelt og profesjonelt. Med et dynamisk 24/7 informasjon- og digital skilting system vil din infoskjerm bli sentral i organisasjonen og levere viktig og relevant kommunikajson når du ønsker det, eller ved behov når begivenheter oppstår. Planlegg dynamisk kommunikasjon på valgte tidspunkt.