Hva kan et pakkeskap gjøre for virksomheten? 

Hva kan et pakkeskap gjøre for virksomheten? 

03/25/2019

I løpet av de siste 20 årene har innkommende post i virksomhetsmiljøer endret seg dramatisk. Royal Mail, Storbritannias tilsvarende versjon av United States Postal Service, brukte for eksempel å levere to separate leveranser hver dag. Ilbud som fraktet viktige dokumenter med motorsykkel ved behov. Øvrige forsendelser en gang per dag og pakker ble hentet av postavdelingen på postkontoret. Før e-handelens opprinnelse ble andre forsendelser enn papir sjelden sendt og mottatt per post.

Hopp frem til i dag hvor håndskrevne brev til virksomheter er nesten uhørt – stadig mer erstattet med e-post og annen elektronisk kommunikasjon. De meste av kontorposten i dag består av uadressert reklame, fakturaer, og sannsynligvis  et stort volum av pakker, og de fleste av dem inneholder personlige eiendeler. Det er også sannsynlig et det blir et større antall budleveranser i løpet av dagen, som oppfyller samme eller – neste dags personlige leveranser.  

Samtidig som Internett har hatt en innvirkning på reduksjonen i volum av visse typer post, har det lagt til rette for vekst i en annen. Det har skjedd en stor endring i størrelse, form og volum av postgjenstander, i tillegg til tidspunktene de mottas i løpet av arbeidsdagen. Alt dette kan forstyrre administrativt personale og måten postavdelingen og postprosesser brukes innenfor virksomheten.

Ettersom flere av oss mottar pakker på jobb og fordi disse pakkene ofte blir levert av ilbud omtrent når som helst, kan postavdelinger slite med den interne distribusjonen. I tillegg til dette kan stadige leveranser av post i løpet av dagen forårsake uønskede avbrudd, da ansatte forstyrres eller distraheres fra oppgavene for å ta imot post. 

Disse endringene krever en ny strategi for behandling av innkommende post i virksomhetsmiljøer og har ført til utviklingen av pakkeskap.

Hva er et pakkeskap? 

Istedenfor kontinuerlig å sortere og distribuere post til flere avdelinger og områder kan pakkeskap, noen ganger omtalt som smartskap, muliggjøre sentralisering av postdistribusjon og betydelig redusere den interne håndteringen som er nødvendig. Muligheten til automatisk genererte meldinger bidrar også til ytterligere å redusere forstyrrelser fordi mottakere blir varslet når de har fått en leveranse, og deretter kan de velge å hente det som er levert til et pakkeskap, på et passende tidspunkt. Forsterket konstruksjon og unik passordsikkerhet fjerner også risikoen for at pakker blir tapt eller stjålet. Pakkeskap lar ansatte ta del i den bekvemmelige klikk-og-hent-bestillingen, uten behov for å besøke en butikk. 

Måten vi kommuniserer med hverandre på og måten vi kjøper luksus- og dagligvaregjenstander på har endret seg enormt mye på relativt kort tid. Dette har trolig hatt en mye større innvirkning på virksomheter enn på privat personer. Større endringer er derfor nødvendige for å hjelpe til med å håndtere innvirkningene. Med pakkeskap på plass kan virksomheter redusere sjansene for ytterligere økning i volum av post som vil kreve økende behov for administrative personell og prosesser.