Hva er forholdet mellom innovasjon og e-faktura?

Hva er forholdet mellom innovasjon og e-fakturering?

01/14/2019

Elektronisk fakturering (e-faktura) er en effektiv måte for virksomheter av alle størrelser å effektivisere bedriftstransaksjoner og redusere driftskostnader på. Denne praksisen er spesielt utbredt i Europa, og EU har bestemt at innen 18. april 2019 skal anskaffelsesmyndigheter i offentlig sektor kunne ta imot og behandle e-fakturaer1.  Andre land, for eksempel Singapore2, har imidlertid fulgt dette eksemplet, og anerkjent at en standardisert tilnærming vil redusere unødvendig kompleksitet og hjelpe bedrifter med å forenkle prosessene sine og utnytte ressursene bedre. Som et resultat kan organisasjoner som innfører e-faktura, se på det som et betydelig skritt på veien mot ytterligere innovasjon og digital transformasjon.

Selv om ikke alle virksomheter fakturerer offentlig sektor, viser EU-direktivet oss at holdningene er i endring og det sannsynligvis ikke er lenge til elektronisk fakturering blir en forventet standard på tvers av alle sektorer, bransjer og geografiske områder. Ved å implementere systemer og prosesser for sending av elektroniske fakturaer, vil organisasjonen din være i forkant av konkurransen.

 

Ikke nødvendigvis en fullstendig omlegging

Et bytte til elektronisk fakturering vil etter hvert gjøre betalingsprosessen raskere og enklere, men overgangen fra papir- til e-faktura trenger ikke å skje over natten. Det er sannsynlig at enkelte kunder umiddelbart vil foretrekke elektronisk fakturering, mens andre fortsatt trenger en papirfaktura, eller ønsker å kunne velge selv. Dette betyr at det er viktig å implementere endringer sammen med gjeldende prosesser og inkorporere leveringsalternativer for flere kanaler. Det er viktig å kunne tilby e-faktura, men dette bør være i tillegg til papir eller til og med faks. Hvis dette administreres sentralt, er det enklere å endre leveringskanal og spore fakturaer, uansett hvilket format som brukes for å generere dem.

Ytterligere fordeler er raskere betaling og bedre likviditet

Med hensyn til sporing kan virksomheter legge til flere innovative digitale funksjoner med en flerkanalsplattform, for eksempel integrert strekkodeteknologi som gjør at brukerne kan se, via en nettportal, nøyaktig hvor dokumenter er sendt og når. Dette gjør det enklere å identifisere hvilke fakturaer som har forfalt og når betalingsoppfølging skal iverksettes. Til syvende og sist, hvis prosessen med å opprette og distribuere fakturaer effektiviseres i samsvar med mottakeres krav, vil virksomheten motta betaling raskere og bedre likviditeten.

Innovasjon gjennom digitalisering

Selv om det for enkelte fortsatt er en nødvendighet, krever produksjonen og distribusjonen av papirfakturaer en rekke tidkrevende, manuelle og utdaterte prosesser. Innføring av digitale funksjoner i faktureringsprosessen vil ikke bare effektivisere oppretting og distribusjon av fakturaer, det vil også frigjøre ansatte slik at de kan bruke mer tid på aktiviteter som skaper omsetningsvekst.

 

1https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+events

2https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-adopts-national-e-invoice-system