Har fysisk post fortsatt en rolle i kundekommunikasjon?

Har fysisk post fortsatt en rolle i kundekommunikasjon?

10/15/2018

Det er noen ganger lett å glemme at e-post, sosiale medier og tekstmeldinger ikke alltid har eksistert. Men til tross for vår nesten konstante eksponering for digitale kommunikasjonformer, spiller fysisk post fremdeles en viktig rolle i den generelle kommunikasjonsblandingen. Brukes den til riktig tid og på riktig måte, kan trykt kommunikasjon knytte og engasjere kunder og potensielle kunder til den generelle fordelen med salg, markedsføring og forretningsvekst.

Den første e-posten, slik vi kjenner e-post i dag, ble sendt i 1971, men denne kommunikasjonsformen ble ikke vanlig i næringsvirksomhet før i 1990-årene. Antall sendte og mottatte e-postmeldinger per dag forventes å nå svimlende 246 milliarder på slutten av 2019. Til tross for dette gikk utgiftene til direkte post i Storbritannia opp med nesten seks prosent i tredje kvartal i 2017 sammenlignet med samme periode året før.

Folk setter fortsatt pris på post

Forskning i Storbritannia viste at snaut 37 % av britene beholder post for å kunne henvise til den senere, og over 26 prosent hadde kjøpt eller bestilt noe som et direkte resultat av posten de mottok i løpet av de siste 12 månedene.
I tillegg har vi sett at direkte post har gitt bedre resultater enn digitale kanaler, med en 3,7 prosent responsrate (med husliste) i Storbritannia sammenlignet med 0,62 prosent for digitale kanaler kombinert.

En kanal som kan skreddersys

For dagens virksomheter er det fine med flere kanaler at hver melding kan tilpasses for å fungere sammen og dermed oppnå maksimal effekt.En del direkte post kan motivere en kunde eller en potensiell kunde til å gå på nettet eller klikke på en kobling når de mottar en tilhørende kampanje-epost.
Selskaper bør ikke forsømme fysisk post fordi den fremdeles spiller en verdifull rolle i en sammensveiset flerkanalskommunikasjon. Det er svært viktig at virksomheter kan tilpasse kommunikasjonen til mottakere og kanaler og respekterer kundenes ønsker om hvordan de vil bli kontaktet.
Hver kanal har sine egne fordeler og virksomheter bør ta sikte på å maksimere suksessen ved kommunikasjonen ved å bruke hver kanal på riktig måte. For å gjøre dette enkelt og effektivt trengs det et helhetlig syn på kommunikasjonshåndtering – sentralisert av drift og fordeling av riktig teknologi sikrer at kommunikasjon mellom flere kanaler ikke bare er virkningsfull, men også effektiv.