Det økende behovet for digital transformasjon i helsevesenet 

Det økende behovet for digital transformasjon i helsevesenet 

03/11/2019

Helsevesenet gjennomgår en enorm digital transformasjon. Den berører nesten alle aspekter av personlig pleie og tjenestene som helsepersonell leverer. Innvirkningen av dette er tydelig i helsetjenestenes type og tilgjengelighet, tilgang til informasjon, samhandling mellom helsepersonell og pasienter, og hvordan informasjon blir delt mellom leverandører.

Det er en transformasjon vi ser verden over. I Storbritannia ble det nylig annonsert en tiårsplan for det nasjonale helsevesenet NHS. Denne inkluderte pengestøtte for fastleger og lokale omsorgstjenester som vil bidra til å betale for en rekke tiltak, inkludert digital tilgang til helsetjenester. I USA oversteg IT-forbruket i helsesektoren USD 7,1 milliarder i fjor. Innovasjonene er mange og mangfoldige – det er anslått at USD 1,7 milliarder vil ha blitt brukt på kunstig intelligens for helsevesen i år, mens teknologikjemper som Google og Apple har begynt å innvolvere seg i helsepleie.

Innovasjon og prosessforbedring

Det globale IT-markedet for helsesektoren er i vekst, og det transformerer bransjen for både pasienter og helsepersonell. Men det er ikke bare de nyeste innovasjonene som endrer hvordan helsepersonell arbeider og hvordan enkeltpersoner håndterer sin egen helse. Helsesektoren blir også stadig mer avhengig av teknologi til sin daglige drift. Vi ser denne innvirkningen i alt fra gjentatte resepter til timebestilling. 

En slik evigvarende etterspørsel etter digital transformasjon kommer til å by på et bredt utvalg av driftsfordeler – f.eks. forbedret effektivitet og kostnadsbesparelser – i tillegg til bedre passientopplevelser. Det er likevel viktig å huske at helsesektoren er kraftig regulert og underlagt strenge standarder for personvern, som er implementert for å beskytte pasientenes personvern og sikre at helseinformasjon holdes konfidensiell

Denne informasjonen er særlig sårbar når den blir sendt rundt, enten det gjøres digitalt eller som skriftlige dokumenter. Eventuelle feil i prosessene som styrer disse aktivitetene kan føre til at informasjon ikke blir trygt levert til de tiltenkte mottakerne, og det kan være svært alvorlig.

Effektivitet og presisjon: Kommunikasjonsimperativer

På grunn av dette kan automatisering av arbeidsflyt og administrering av kommunikasjon utgjøre en viktig del av helsevesenets digitale transformasjon. Ikke bare kan det gjøre prosesser tryggere, det kan også bidra til å administrere overholdelse av forskrifter. 

Programmvare som bidrar til å sentralisere kommunikasjon og automere enkelte prosesser kan bidra til å redusere feil, og samtidig gjøre det tydelig hvilken informasjon som sendes hvor. Slike verktøy er særlig verdifulle innenfor helsevesenet fordi driftsomfanget ofte er stort. 

Men dette omfanget betyr likevel ikke at kommunikasjon ikke kan tilpasses, eller at meldinger blir duplisert eller inkonsekvente mellom avdelinger. Med riktig programvare kan korrekte, sikre og samsvarende henvendelser nå sitt mål, og tydelig dokumentasjon kan benyttes for sporings- og rapporteringsformål.