Derfor bør e-fakturering være en viktig del av din digitale strategi

Derfor bør e-fakturering være en viktig del av din digitale strategi

12/22/2018

Elektronisk (e)-fakturering er en effektiv måte for bedrifter å generere og distribuere fakturaer raskt og profesjonelt og inndrive betaling så fort som mulig, noe som er positivt for kontantstrømmen. EU har satt en frist for kontraherende myndigheter i offentlig sektor å motta og behandle e-fakturaer: 18. april 20191. Dette er et stort initiativ med det formål å gi en delt standard for fakturering i offentlig sektor over hele Europa2, og dermed gjøre det mindre komplisert å sende fakturaer over landegrensene. 

Et slikt tiltak anerkjenner at manuell, papirbasert fakturering er utdatert og at det er en belastning på ressurser, spesielt i organisasjoner som allerede er under press. Gjennom automatisering og e-fakturering kan faste kostnader reduseres og brukeropplevelsen samtidig bli bedre

Det er selvsagt mange selskaper – ikke minst små bedrifter – som ikke fakturerer offentlig sektor. Allikevel er den klare fordelen ved e-fakturering et stort pluss i samhandlinger mellom bedrifter. I tillegg, hvis selskaper jobber med leverandører som leverer til offentlig sektor, kan det godt hende at disse leverandørene er på vei over til et e-faktureringssystem som de ønsker å ta i bruk over hele linjen. Nå kan det derfor være et godt tidspunkt å revurdere faktureringsprosessene dine og satse digitalt.

På tide å få slutt på omstendelig fakturering

Det å opprette og sende ut fakturaer for hånd involverer ofte en rekke tidkrevende, manuelle prosesser. Det å digitalisere hele funksjonen kan gå lenger enn bare å sende fakturaer som er opprettet manuelt via e-post. Det kan strømlinjeforme fakturaopprettelse og distribusjon og frigjøre betydelige mengder tid som kan brukes til mer lønnsomme aktiviteter, for eksempel å betjene kundene og generere mer salg. 

Med det rette e-faktureringsprogrammet kan bedrifter:

  • Spare tid og kostnader og heller fokusere på vekst av bedriften
  • Oppfylle kundens preferanser for fakturering via post eller e-post 
  • Redusere lagringskostnader og plass for papirbaserte fakturaer
  • Hente frem fakturaer raskt og enkelt, uten å lete gjennom arkivskuffene
  • Overvåke og spore innkommende og utgående fakturaer 
  • Ha én sentral digital oppbevaring av fakturaer
  • Tilpasse fakturaer med farger og logoer 

Det å bytte ut manuelle prosesser med digitale, er en effektiv måte for forretninger å strømlinjeforme driften og redusere kostnader. Fakturering, som er en gjentagende og tidkrevende, men viktig aktivitet, er et godt utgangspunkt. Det europeiske direktivet om e-fakturering er et tydelig tegn på en bevegelse mot en mer effektiv og digital måte å drive forretning på, som på lang sikt vil gi fordeler til alle parter som handler med hverandre.  

1https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+events 
2https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+legislation+on+eInvoicing