Det evigvarende behovet for digital transformasjon i helsevesenet 

Det økende behovet for digital transformasjon i helsevesenet 

Helsevesenet gjennomgår en enorm digital transformasjon . Den berører nesten alle aspekter av personlig pleie og tjenestene som helsepersonell leverer. Innvirkningen av dette er tydelig i helsetjenestenes type og tilgjengelighet, tilgang til informasjon, samhandling mellom helsepersonell og...
Forbereder helsetjenester for en digital fremtid

Forbereder helsetjenester for en digital fremtid

Innenfor en rekke bransjer beveger virksomheter og institusjoner seg bort fra utdaterte og tidkrevende manuelle prosesser og mot automatisering og digitalisering. For enkelte kan press utenfra, for eksempel regulatoriske krav som må innfris, være en katalysator, for andre kommer presset fra interne...
Subscribe to RSS - Postadministrasjon