Hva kan et pakkeskap gjøre for virksomheten? 

Hva kan et pakkeskap gjøre for virksomheten? 

I løpet av de siste 20 årene har innkommende post i virksomhetsmiljøer endret seg dramatisk . Royal Mail, Storbritannias tilsvarende versjon av United States Postal Service, brukte for eksempel å levere to separate leveranser hver dag. Ilbud som fraktet viktige dokumenter med motorsykkel ved behov...
Kan låsbare pakkeskap skape større forutsigbarhet på din campus?

Kan låsbare pakkeskap skape større forutsigbarhet på din campus?

Det er knapt til å tro, men de fleste studenter som begynner på universitetet i år, ble født omtrent da Amazon begynte å gå i pluss. Siden tidlig på 2000-tallet har e-handel revolusjonert hvordan vi kjøper varer. Mange av oss velger å få de fleste tingene vi kjøper, levert direkte til hjemmet .
Studenter vinner med pakkeskap

Studenter vinner med pakkeskap

Utdanningsinstitusjoner har gjennomgått store endringer i løpet av det siste århundret. For hundre år siden hadde penn og papir akkurat tatt over for kritt og tavle. Lanseringen av VHS-kassetten på 70-tallet gjorde at lærere kunne bruke video i undervisningen. Fra midten av 90-tallet ble...
Subscribe to RSS - Levert pakkeskap