Hvordan bygge en fysisk bedrift i en digital tidsalder ​

Hvordan bygge en fysisk bedrift i en digital tidsalder ​

Selv om digitale bedrifter stadig vokser raskere enn tradisjonelle fysiske forretninger, betyr ikke det at de fysiske butikkene er satt ut av spill. Enkelte bransjer er av en art som betyr at fysiske butikker aldri vil forsvinne helt, og innenfor enkelte sektorer er det til og med et vekstområde...
Derfor bør både fysisk og elektronisk post være del av postprosessen din

Derfor er både fysisk og elektronisk post viktig

Digitale kanaler gir mange bedrifter både kostnadseffektive og raske måter å kommunisere med kundene på. Til tross for veksten i digital kommunikasjon og dens brede popularitet, kan den ikke erstatte tradisjonell, fysisk post. Det er ting som alltid vil være bedre å sende og motta fysisk . Derfor...
Har fysisk post fortsatt en rolle i kundekommunikasjon?

Har fysisk post fortsatt en rolle i kundekommunikasjon?

Det er noen ganger lett å glemme at e-post, sosiale medier og tekstmeldinger ikke alltid har eksistert. Men til tross for vår nesten konstante eksponering for digitale kommunikasjonformer, spiller fysisk post fremdeles en viktig rolle i den generelle kommunikasjonsblandingen. Brukes den til riktig...
Bedre sluttresultatet med flerkanalskommunikasjon

Bedre sluttresultatet via flerkanalskommunikasjon

Dagens kunder mottar, deler og søker informasjon på forskjellige måter. De skanner e-post, sjekker påminnelser via meldinger, surfer på nettet, mottar brosjyrer og brev i posten og mye mer. For å kunne kommunisere med kundene må bedriftene forstå hvordan de ønsker å holde kontakten. En strategi for...
Ineffektive kommunikasjonsprosesser

Ineffektive kommunikasjonsprosesser

Ineffektivitet i kommunikasjonsprosessen påvirker kundens tilfredshet. Sentralisering og automatisering kan bidra til å snu situasjonen.
Mestring av flerkanalskommunikasjon

Mestring av flerkanalskommunikasjon

I dag finnes det mange ulike måter å kontakte kundene på – brevpost, e-post, sosiale medier osv.– det er viktig å ha en god strategi for flerkanalskommunikasjon. Hvis du lar kundene velge hvordan de vil bli kontaktet, og tilpasser meldingene du sender til dem , hjelper det din bedrift med å gjøre...
Subscribe to RSS - Automatisert kundekommunikasjon